5 februari 2017 Werkstress wat is het en hoe kan je het voorkomen

Werkstress: wat is het en hoe kan je het voorkomen?

Praktische tips om beter om te gaan met werkstress

Hoewel een beetje werkstress normaal is, kan overmatige stress jouw productiviteit en prestaties belemmeren. Bovendien zal het jouw fysieke en emotionele gezondheid beïnvloeden. Heel vaak zal jouw capaciteit om met stress om te gaan het verschil maken tussen succes en falen bij elk type werk. Je kan niet alles onder controle hebben op jouw werkplaats, maar dat betekent niet dat je machteloos bent. Ook al heb je het gevoel dat je vast zit in een moeilijke situatie. Wat ze ook van jou eisen op het werk of wat jouw ambities ook zijn, er zijn stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen van de schadelijke gevolgen van werkstress. Op deze wijze zal je jezelf niet enkel beschermen, maar ook meer werktevredenheid.

Werkstress: wat is het?

Wat is een gezonde job?Een gezonde job is één waar de medewerkers onder een gepaste druk moeten werken in functie van de relatie tussen hun kunnen en wat ze als hulpmiddelen krijgen. Daarnaast speelt de hoeveelheid controle die ze hebben over het werk en de ondersteuning die ze krijgen van de mensen rondom hen belangrijk. Gezond zijn wordt niet enkel gedefinieerd als een gebrek aan ziektes of aandoeningen, maar omhelst ook een positieve ingesteldheid. Een gezonde werkomgeving is dus niet enkel een werkomgeving waar geen schadelijke omstandigheden zijn, maar ook de aanwezigheid van gezondheid bevorderende eigenschappen.

Hieronder kunnen heel wat zaken vallen. Een gezonde werkomgeving is één waar de medewerkers gezondheid als een belangrijk aspect aanschouwen en waar dit centraal staat in hun werkleven.

Wat is werkstress?

Werkstress is het fysisch antwoord dat mensen hebben wanneer de verwachtingen en de druk op het werk niet overeenkomen met de kennis en het vermogen van de medewerker. Hierdoor worden ze uitgedaagd op een manier dat mentaal niet gezond is.

Werkstress komt voor in een breed variant omstandigheden. Vaak wordt het erger wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze geen of weinig ondersteuning krijgen van hun overste en collega’s. Heel vaak hebben deze mensen ook geen of weinig controle over hun werkproces en werkdruk.

Er bestaat heel vaak verwarring over het verschil tussen werkdruk, werkuitdaging en werkstress. Soms durft men deze termen dan ook te misbruiken om slecht management te verdoezelen.

Werkdruk is onvermijdelijk door de hedendaagse werkomgeving. Druk wordt aanschouwd als aanvaardbaar door een individu. Het kan zelfs zijn dat het ervoor zorgt dat de medewerkers alerter zijn, gemotiveerd, in staat zijn om te werken en bij te leren, … Dit is allemaal afhankelijk van de middelen die ze krijgen en van de persoonlijke karakteristieken. Echter, wanneer die druk overmatige of onbeheersbaar wordt kan het leiden tot stress. Stress kan de gezondheid van medewerkers beschadigen en prestaties.

Wat is de oorzaak van werkstress?Werkstress kan veroorzaakt worden door een slechte werkomgeving, slecht uitgestippelde werkprocessen, slecht management, onbevredigende arbeidsvoorwaarden en een gebrek aan ondersteuning van collega’s en leidinggevenden.

Er is hier reeds veel onderzoek naar gedaan geweest. Deze hebben aangetoond dat jobs waar het meeste werkstress zit vaak deze zijn waar de kennis en kunnen van de medewerkers niet stroken met de vraag en de druk van de onderneming. Plaatsen waar er weinig opportuniteiten zijn om bepaalde keuzes te maken of controle te hebben over eigen werk, en waar bitter weinig ondersteuning komt van anderen.

Bijgevolg kan men stellen dat medewerkers minder snel werkstress zullen ervaren wanneer de vraag en druk overeenkomt met hun kunnen en kennis. Maar ook wanneer ze zelf wat controle kunnen hebben over hun werk en de manier waarop ze die uitvoeren. Omgevingen waar er veel ondersteuning komt van collega’s en leidinggevenden nemen ook heel wat druk weg. Bedrijven die een dergelijke politiek voeren hebben minder kans om mensen te zien uitvallen wegens overmatige werkstress.

Welke werkstress risico’s bestaan er op het werk?

Werkstress risico’s kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Er is werkinhoud en werkcontext.

  • Werkinhoud: jobinhoud (monotoon, niet voldoende stimulerend, zinloos, …), werklast en werktempo (teveel of niet voldoende te doen, tijdsdruk, …), werkuren (strikt of niet-flexibel, lang en ongezellig, onvoorspelbaar, slecht ontworpen shiftsysteem), deelname en controle (geen inspraak bij het nemen van beslissingen, geen controle over het werkproces, tempo, uren, methoden, …)
  • Werkcontext: loopbaanontwikkeling, status en loon (jobonzekerheid, weinig tot geen mogelijkheid tot promoties, onder- of overpromotie, werk met een laag sociaal statuut, onduidelijke of oneerlijke evaluatiesysteem, over- of ondergeschoold zijn voor een bepaalde functie), rol binnen de onderneming (onduidelijke rol, conflicterende rol), interpersoonlijke relaties (ongepast, onbedachtzame of niet ondersteunende leidinggevende, slechte relaties met collega’s, pesterijen op het werk, eenzaam werk, …), cultuur van de onderneming (slechte communicatie, slecht leiderschap, gebrek aan gedragsregels, gebrek aan duidelijkheid over de organisatiedoelstellingen, structuren en strategieën); werk-leven balans (conflicterende eisen van thuis en werk, gebrek aan steun bij huishoudelijke problemen op het werk, geen begrip hebben van thuis voor werkproblemen, een gebrek aan regels binnen het bedrijf om een goed balans tussen sociaal leven en werk te vinden)

Werkstress: risicofactoren, voorkomen en kost

Werkstress is een onderwerp dat nog steeds door heel wat bedrijven gemeden worden. Ondanks het feit dat dit concept in zoveel magazines en blogs besproken wordt jaarlijks. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om te verstaan. Ondernemingen die werkstress binnen de onderneming erkennen, erkennen ergens ook wel dat er een slecht management is. Er bestaan nochtans genoeg onderzoeken die de kost van werkstress aantonen en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Werkstress leidt op lange termijn heel vaak tot een burn-out.

Meest voorkomende oorzaken van werkstress:

  • Angst om ontslagen te worden
  • Veel overuren moeten draaien wegens te grote werkdruk
  • Druk om beter en meer te presteren zonder enige tegemoetkoming of verbeterede werktevredenheid
  • Constant op 100% van jouw kunnen moeten draaien

Werkstress voorkomen: herkenning en respect op het werk

Gerespecteerd en gewaardeerd worden door anderen is één van de meest fundamentele noden op het werk. Mensen zijn bijgevolg in staat om veel te doen en ook te lijden om erkenning te krijgen. Recent onderzoek toont aan dat de meeste stressvolle ervaringen gelinkt zijn aan een manier van beledigd zijn. Een ervaring waarbij je op een onredelijke manier behandeld wordt kan verregaande gevolgen hebben op onze gezondheid en welbehagen. Bijgevolg is gewaardeerd worden één van de meest belangrijke factoren die de motivatie en tevredenheid bevordert. Maar ook onze gezondheid en welzijn.

Werkstress voorkomen is niet altijd gemakkelijk. Maar je komt al een heel stuk verder wanneer je medewerkers steunt en erkenning toont voor hun werk. Inspraak geven aan de medewerkers is ook een grote pluspunt. Merk je dat een aantal medewerkers lijden aan werkstress? Dan is het moment aangebroken om een kritische blik te werpen op jouw onderneming. Het probleem kan soms al opgelost worden door de processen binnen de onderneming te wijzigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *