3 juli 2016 voorvocht bij de man

Wat is voorvocht bij de man: wat je hierover moet weten

Wat is voorvocht?

Voorvocht is een heldere, kleverige vloeistof geproduceerd door mannen wanneer seksueel opgewonden. Dit wordt ontladen van de top van de penis tijdens seksuele stimulatie. Het wordt niet beperkt door voorspel, masturbatie of penetratie. Het kan ook veroorzaakt worden door visuele stimulatie.

De geproduceerde hoeveelheid voorvocht varieert enorm. De meeste mannen hebben helemaal geen ontlading. Het merendeel van de mannen ervaart een ontlading die de eikel van de penis bedekt. Dit kan lekken op het ondergoed.Dit heeft niets te maken met het orgasme dat gepaard gaat met ejaculatie. Extreme ontlading kan een bron zijn van grote schaamte. Het kan een grote invloed uitoefenen op het zelfvertrouwen en interactie van een man met seksuele partners.

In het algemeen spreken we over de werkelijke ontlading van vloeistof uit de top van de penis. De meeste mannen ervaren dit helemaal niet. Dit betekent niet dat het lichaam de vloeistof niet produceert. Bijna alle mannen produceren na de puberteit voorvocht.

Waar komt het vandaan?

Voorvocht komt voort uit klieren waarvan het bestaan en de naam zelfs voor vele dokters onbekend is. Het wordt in de eerste plaats geproduceerd door twee bulbo-urethrale klieren (ook Cowperse klieren genoemd) ter grote van een erwt, die zich onder de prostaat bevinden en hun afscheidingen rechtstreeks in de achterzijde van de plasbuis vrijgeven. Deze worden ondersteund in de penis door de kleinere klieren van Littré langs de plasbuis.

Meer over voorvocht:

Wat zit erin, en waarom?

Voorvocht dient als natuurlijk glijmiddel tijdens seks en daarop volgende ejaculatie. Het spoelt de overblijvende urine uit en verandert de chemische omgeving in de plasbuis (van zuur naar basisch). Deze afscheiding werkt daarbij als buffer in vaginale geslachtsgemeenschap voordat er enig sperma in de zure en eerder “vijandige” omgeving van de vagina terechtkomt. Bovendien worden de bestanddelen geacht eigenschappen van het immuunsysteem te bezitten. De afscheiding van de Cowperse klieren zelf bevat geen sperma. Toch hebben verschillende onderzoekers sperma gevonden in voorvocht, soms zelfs in bijna de helft van de onderzochten.

Er bestaan twee mogelijke verklaringen voor deze observatie: ofwel ging het over resterend sperma van een eerdere ejaculatie, of sperma van een nakende ejaculatie die de plasbuis vroegtijdig verliet. Vanwege de technisch ingewikkelde “extractie” van voorvocht, is het bijna onmogelijk om onderscheid te maken tussen voorvocht en ejaculaat. Sperma aangetroffen in inherent spermavrij voorvocht is de voornaamste reden waarom coitus interruptus, ofwel de terugtrekmethode, niet aan te raden is als geschikt anticonceptiemiddel voor heteroseksuelen.

Hoewel voorvocht in theorie niet hetzelfde is als sperma, wilt dat niet zeggen dat je geen risico loopt op geslachtsziektes met voorvocht.

Wanneer komt voorvocht vrij?

Voorvocht komt vrij wanneer een man opgewonden is en voordat een persoon een orgasme krijgt. Deze witte kleverige vloeistof is niet even dik als normaal ejaculaat en heeft niet dezelfde werkzaamheid. Voorvocht vloeit door dezelfde opening als sperma.

Zitten er zaadcellen in voorvocht?Voorvocht bevat helemaal geen sperma. Maar het kan je nog steeds zwanger maken. Het probleem is dat voorvocht door dezelfde opening vloeit als sperma. Resterend sperma wordt dus opgepikt in de plasbuis, reist mee met het voorvocht en kan zwangerschap veroorzaken. Studies toonden aan dat bij een steekproef met 27 mannen, slechts 41% van hen sperma in hun voorvocht hadden. De hoeveelheid aanwezig sperma was erg laag, maar dat duidt er niet op dat er geen zwangerschap kan optreden. Er is simpelweg een kleinere kans op zwangerschap.

Er bevindt zich een erg kleine hoeveelheid sperma in voorvocht. Deze hoeveelheid is veel lager dan wat er in het ejaculaat van een man aanwezig is, maar er is nog steeds een risico op zwangerschap.

Een goede manier om dit te visualiseren is te weten hoeveel zaadcellen er gevonden worden in normaal ejaculaat. Bij normale ejaculatie bevinden er zich ongeveer 100 miljoen zaadcellen in slechts één milliliter vloeistof. Dit sperma neemt vervolgens af omdat er slechts 10 miljoen zaadcellen voorbij de baarmoederhals raken in de vagina van de vrouw.

De baarmoeder filtert ook een extra 90% sperma, waardoor er slechts 1 miljoen zaadcellen overblijven.

Uiteindelijk overleven er slechts 100.000 zaadcellen lang genoeg om de eileiders binnen te gaan. Dit alles gebeurt wanneer er sprake is van 100 miljoen zaadcellen. Voorvocht bevat gemiddeld slechts 3 miljoen zaadcellen (indien aanwezig).

De kans op zwangerschap is extreem klein, maar ze bestaat.

Last van heel veel voorvocht

Overvloedig voorvocht wordt niet beschouwd als een ernstig medisch probleem. Het wordt eerder gezien als een persoonlijk kwestie. Daarom wordt er op dit gebied heel weinig onderzoek gedaan. De tests die uitgevoerd werden hebben dergelijk kleine stalen van mannen gebruikt dat de resultaten grotendeels als onbetrouwbaar beschouwd worden.

Helaas komt daar wellicht weinig verandering in. Onderzoek is nu meer sociologisch dan medisch geworden. Nieuwe ontdekkingen in de omgang met de situatie en de identificatie van voorkomende aanleidingen worden voornamelijk eerder door online discussie gevonden dan door toegewijd medisch onderzoek.

Sommige van de gebieden waar onderzoek erg zwak is, gaan over het soort mannen dat getroffen wordt, zoals:

  • De effecten van veroudering op voorvocht. Terwijl er aangetoond werd dat de bulbo-urethrale klierenkleiner worden met de leeftijd, werd er geen onderzoek gevoerd naar hoe dit de geproduceerde hoeveelheid beïnvloedt. Neemt het toe of af, of blijft het gelijk naargelang we ouder worden?
  • Heeft het gewicht of de bouw van een man een effect?
  • Heeft de etnische oorsprong enig belang?
  • Hebben milieufactoren een invloed, zoals warm en koud water. of natte en droge klimaten?

Het is onwaarschijnlijk dat deze vragen spoedig beantwoord worden door medisch onderzoek. De vrije uitwisseling van ideeën en ervaringen van mensen in een online forum kan een beter inzicht creëren van de toestand en kan lijders ideeën en suggesties geven van hoe het te behandelen.

Onderzoeksresultaten naar de productie

Eén ding dat is voorgekomen uit online onderzoek is dat een aantal mannen beweerden dat de hoeveelheid die ze produceerden aanzienlijk afnam van zodra ze zich comfortabel in een relatie bevinden met een andere persoon. In sommige gevallen is het volledig verholpen, wat uiteraard niet voor iedereen het geval zal zijn. Maar het suggereert dat in sommige gevallen angst en zenuwen rond een potentiële seksuele partner een uitwerking kunnen hebben.

Het is altijd moeilijk geweest om aanleidingen te vinden voor de aandoening. Mannen waren geneigd om in afzondering met de schaamte om te gaan. Nu is het tijd voor de online gemeenschap om deze kwestie te benaderen. Met open en oprecht discussie kunnen we gemeenschappelijke thema’s vaststellen onder lijders en ideeën uitwisselen over succesvolle manieren om deze situatie te behandelen.

Wat zeker bewezen is door de online gemeenschap, is dat er een groot aantal succesverhalen bestaan over de strijd tegen deze aandoening. Er zijn manieren om de hoeveelheid geproduceerd voorvocht te verminderen, en in vele gevallen, volledig te doen verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *